สินค้าและบริการ>> บริการงานวิศวกรรม>> งานระบบท่อ

การทำความสะอาดระบบท่อ

งานวิศวกรรมระบบท่อ

งานวิศวกรรมระบบท่อนั้น คือการออกแบบและบริหารสมรรถนะของระบบท่อชนิดต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในขีดจำกัดและความปลอดภัย เมื่อใช้งานในการขนถ่ายของเหลวหรือแก๊สชนิดต่างๆภายในตัวอาคารหรือโรงงาน

งานเกี่ยวกับการเดินท่อทางอุตสาหกรรมนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทเช่น ระบบการเดินท่อใต้ดิน, ขั้นตอนการทำงานของระบบท่อ, ระบบท่อเพื่องานสนับสนุนอุตสาหกรรม, ระบบท่อแก๊ส, ระบบระบายอากาศ, ระบบควบคุมฝุ่นละออง, ระบบดูดอากาศ, ระบบท่อสาธารณูปโภค รวมไปจนถึงระบบท่องานปรับอากาศ ด้วยความหลากหลายในการใช้งานระบบท่อต่างๆ ทำให้งานวิศวกรรมระบบท่อนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก การออกแบบหรือติดตั้งอย่างขาดความรู้อาจนำมาซึ่งความล้มเหลวของระบบซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวบุคคลและบริษัทได้ ดังนั้น ทางบริษัท เพรส เทค โซลูชั่น จำกัด จึงมีความยินดีนำเอาประสบการณ์และความรู้จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาบริการแก่ทุกท่าน ภายใต้ขอบเขตการทำงานดังนี้

การทำความสะอาดระบบท่อหลักการขั้นพื้นฐานในการทำความสะอาดระบบท่อนั้นก็คือยิ่งท่อมีความสะอาดมากเท่าไหร่ สมรรถนะในการใช้ท่อดังกล่าวก็จะดีขึ้นมากเท่านั้น โดยระบบทำความสะอาดที่ทางบริษัทเราให้บริการได้แก่ระบบเจาะทั่วไป และระบบเจาะไอน้ำ ตามความเหมาะสามของงานแต่ละประเภท