สินค้าและบริการ >> ประตูสำหรับโรงงาน >> เครื่องล่อและดักแมลง

เครื่องล่อและดักแมลง

เครื่องล่อและดักแมลง

บริษัท เพรส เทค โซลูชั่น จำกัด ยังมีบริการจัดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องล่อและกำจัดแมลงสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆเช่น อุตสาหกรรม, โรงแรม, โรงพยาบาล, ร้านอาหาร และตัวอาคารต่างๆ โดยทีชนิดเครื่องล่อและกำจัดแมลงที่นำเสนอแบ่งเป็น 2ประเภทใหญ่ๆคือ ชนิดช็อตไฟฟ้าและชนิดแสงดักแมลง