เกี่ยวกับบริษัท

ด้วยประสบการณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมกว่า 35ปี บริษัท เพรส เทค โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้นำในด้านธุรกิจต่างๆอาทิเช่น ม่านและประตูอุตสาหกรรมชนิดต่างๆสินค้ามาตราฐานยุโรป อุปกรณ์กำจัดแมลง รวมถึงงานบริการด้านวิศวกรรมทั้งในส่วนการออกแบบ, การจัดทำโปรแกรม งานเดินท่อชนิดต่างๆไปจนถึงระบบงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมจนได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากท่านลูกค้าทั้งหลาย ทำให้เกิดธุรกิจจัดหาและบริการเพื่อตอบสนองแก่ท่านลูกค้า และลดภาระในการจัดหาและติดต่องานจัดซื้อทั่วไป รวมถึงเป็นการรวมศูนย์ติดตามเรื่องเพื่อย่นระยะเวลาและง่ายต่อการติดตาม

จุดเด่น ของ บริษัท เพรส เทค โซลูชั่น จำกัด มีหลายประการ อาทิเช่น

 • ความสามารถในเชิงวิศวกรรม ที่สามารถประยุกต์ความหลากหลายของงานวิศวกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงประสบการณ์อันยาวนานในงานบริการเครื่องจักรที่มีความหลากหลายสูง และความพร้อมในหน้างานทุกประเภท
 • ความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการ ในคุณภาพที่เหมาะสมด้วยราคาเป็นธรรม
 • ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความพึงพอใจของท่านในการบริการและสินค้าของบริษัท ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ทุกความต้องการของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเรา
 • Gallery

  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน
  อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน อุตสาหกรรม ม่านพลาสติก โรงงาน  Portfolio