สินค้าและบริการ >> ประตูสำหรับโรงงาน >> ม่านดักอากาศ

ม่านดักอากาศ

ม่านดักอากาศ
ม่านดักอากาศคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันการไหลของอากาศหรือสารปนเปื้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบ ข้อมูลเพิ่มเติม...