บริษัท เพรส เทค โซลูชั่น จำกัด


บริษัท เพรส เทค โซลูชั่น จำกัด

998/3 หมู่ที่ 5, ตำบลท้ายบ้านใหม่,
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 02-138-1707
ประสานงานขาย:097-063-2111, 061-662-2639
และ 086-388-3831,
อีเมล์: info.pts.th@gmail.com